TRUNG TÂM PHỐI VÀ PHA MÀU SƠN TỰ ĐỘNG

Minh Châu
Điện thoại: 0916.665.707 - 02963.944.213 

Chuyên cung cấp sơn nước, sơn sắt - Chuyên nhận thi công xây dựng công trình, nhà ở.
Chuyên chống thấm bằng kỹ thuật mới. Tất cả đều bảo hành

IMG 0664IMG 0670z826096646300 f356b8efd85c89249d11a2928dae5ebaz826096653372 5f97350773522df23216cfd45e73d357z826096649910 7318911a890c2b0cd0f72e9c435888ccz826096650714 c72a6ec8c9e8e03e1a6a36e71558c8c9

Chat với Minh Châu